Plant ID forum: Orange, Asclepias tuberosa?

Views: 102, Replies: 2 » Jump to the end
Name: Tiffanyโ˜˜๐Ÿ€๐Ÿ’ฎ ๐Ÿ„๐Ÿ๐ŸŒฑ๐ŸŒฟ๐ŸŒด
Opp, AL ๐ŸŒต๐ŸŒทโš˜๐ŸŒน๐ŸŒป (Zone 8b)
Houseplants Organic Gardener Composter Region: Gulf Coast Miniature Gardening Native Plants and Wildflowers
Foliage Fan Tropicals Butterflies Garden Sages Cactus and Succulents Plant Identifier
Image
purpleinopp
May 23, 2016 12:42 PM CST
First time I've ever spotted an orange Asclepias in the wild! What an exciting moment! This adorable patch was found in wildlife management area, AL near FL border yesterday. A. tuberosa? I hesitate because I thought that had yellow centers in the flowers. Is that variable? If not A. tuberosa, who do you think she is? TIA!
Thumb of 2016-05-23/purpleinopp/d70c13
Thumb of 2016-05-23/purpleinopp/86193a


๐Ÿ‘€๐Ÿ˜๐Ÿ˜‚ - SMILE! -โ˜บ๐Ÿ˜Žโ˜ปโ˜ฎ๐Ÿ‘ŒโœŒโˆžโ˜ฏ๐Ÿฃ๐Ÿฆ๐Ÿ”๐Ÿ๐Ÿฏ๐Ÿพ
๐Ÿ‘’๐ŸŽ„๐Ÿ‘ฃ๐Ÿก๐Ÿƒ๐Ÿ‚๐ŸŒพ๐ŸŒฟ๐Ÿโฆโง ๐Ÿƒ๐Ÿ๐Ÿ‚๐ŸŒพ๐ŸŒป๐ŸŒธ๐ŸŒผ๐ŸŒน๐ŸŒฝโ€โ˜€๐ŸŒบ
โ˜•๐Ÿ‘“ The only way to succeed is to try.
Name: Jeanie
Minnesota (Zone 4a)
Replace your lawn with a garden!
Enjoys or suffers cold winters Plant Lover: Loves 'em all! Garden Procrastinator Daylilies Bee Lover Sedums
Hostas Dog Lover Xeriscape Region: Minnesota Heucheras Butterflies
Image
foraygardengirl
May 23, 2016 1:40 PM CST
Sure looks like A. tuberosa to me.
:+:+:+:+:+:+:+:+:
Old gardeners never die. They are just pruned and repotted.
central Illinois
Charter ATP Member I was one of the first 300 contributors to the plant database! Hosted a Not-A-Raffle-Raffle Plant Database Moderator Garden Ideas: Level 2 Photo Contest Winner: 2014
Avid Green Pages Reviewer Celebrating Gardening: 2015 Plant Identifier
Image
jmorth
May 23, 2016 1:49 PM CST
I certainly agree. Flowers can be orange a/o yellow.
Nothing that's been done can ever be changed.

« Garden.org Homepage
« Back to the top
« Forums List
« Plant ID forum
You must first create a username and login before you can reply to this thread.

Today's site banner is by clintbrown and is called "Double Echinacea"